Skip to main content

Przedszkole prywatne czy państwowe? | Różnice, zalety

Wybór przedszkola dla naszych dzieci to jedna z najważniejszych decyzji, jakie podejmujemy w pierwszych latach ich życia. Zastanawiamy się, czy lepiej postawić na przedszkole prywatne, czy publiczne. Wokół obu opcji narosło całkiem sporo stereotypów i mitów, które często nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Gdzie zatem leży prawda? Co jest lepsze dla dziecka: przedszkole prywatne czy państwowe? Odpowiadamy!

Przedszkole prywatne a państwowe | Różnice

Choć wszystkie przedszkola mają ten sam cel - jak najlepsze przygotowanie dziecka do wejścia w świat edukacji -, pomiędzy placówkami prywatnymi i państwowymi istnieją zasadnicze różnice. O jakich różnicach mowa?

Liczba dzieci w grupie przedszkolnej

Przedszkola publiczne i prywatne różnią się od siebie kilkoma istotnymi aspektami. Jednym z tych aspektów jest ilość dzieci w grupie. Zgodnie z rozporządzeniem, w placówkach państwowych w jednej grupie może znajdować się maksymalnie 25 dzieci. W przedszkolach prywatnych ilość ta zazwyczaj jest o wiele mniejsza.

Mniejsza ilość dzieci w grupie stwarza opiekunom szansę na lepsze poznanie swoich podopiecznych i poświęcenie im większej ilości czasu. Maluchy w przedszkolach prywatnych są traktowane indywidualnie, a personel pedagogiczny może lepiej dostosować zajęcia i program edukacyjny do potrzeb każdego z nich. W placówkach tego typu często również zwraca się uwagę na rozwijanie zainteresowań i talentów u dzieci, co pozytywnie wpływa na ich rozwój.

Zajęcia adaptacyjne w przedszkolu

Dla dzieci pierwsze dni w nowym miejscu, szczególnie w przedszkolu, mogą być trudne i stresujące. Właśnie dlatego ważne jest, aby przedszkola oferowały zajęcia adaptacyjne dla dzieci i rodziców, które pomogą im zaaklimatyzować się w nowym otoczeniu. Dzięki temu maluchy poczują się pewniej i bezpieczniej, a wejście w zupełnie nowy świat będzie dla nich łatwiejsze i bardziej przyjemne.

Warto zauważyć, że możliwość uczestnictwa w zajęciach adaptacyjnych nie zawsze jest dostępna w przedszkolach państwowych, ale za to jest standardem w prywatnych placówkach. Zajęcia te są niezwykle ważne, ponieważ pomagają dzieciom i rodzicom poznać nowe miejsce, nauczyć się nowych zasad i nawyków oraz budować relacje z innymi dziećmi i nauczycielami, jeszcze przed właściwym rozpoczęciem zajęć.

Zajęcia adaptacyjne są ważne również z tego powodu, że pozwalają na zaangażowanie rodziców w proces przystosowywania dziecka do nowego otoczenia i budowanie pozytywnych emocji związanych z pobytem w przedszkolu. W ten sposób maluchy szybciej i łatwiej adaptują się do nowych warunków, a pobyt poza domem staje się dla nich pozytywnym doświadczeniem.

Wyżywienie w przedszkolu

Warto zauważyć, że w przedszkolu prywatnym zazwyczaj zwraca się większą uwagę na jakość wyżywienia i indywidualne potrzeby dziecka. Zazwyczaj tamtejsze posiłki przygotowywane są na miejscu, co daje gwarancję użycia świeżych i zdrowych składników. Rodzice mają również większy wpływ na jadłospis swojej pociechy i mogą zgłaszać wszelkie uwagi czy sugestie dotyczące żywienia. To szczególnie ważne, gdy dziecko ma jakieś alergie lub preferencje żywieniowe. Nie oznacza to jednak, że w przedszkolu publicznym wyżywienie jest gorsze - również tam zwykle zwraca się uwagę na jakość posiłków i dietę dziecka. Zazwyczaj jednak niemożliwa jest ingerencja w oferowany tam jadłospis.

Zajęcia dodatkowe

W wieku przedszkolnym rozwój psychofizyczny dziecka jest niezwykle ważny, a przedszkola mają za zadanie stymulowanie jego różnych aspektów. W placówkach publicznych, nauczyciele realizują program wychowania przedszkolnego zgodny z podstawą programową, zazwyczaj oferując tylko podstawowe zajęcia. Prywatne przedszkola natomiast oferują szerszą gamę zajęć dodatkowych, takich jak język angielski, nauka tańca czy spotkania z logopedą.

W prywatnych przedszkolach dzieci mają także większą ilość wyjść na spacery lub do kina, co pozwala na rozbudzanie ciekawości poznawczej dziecka i rozwijanie umiejętności interpersonalnych. Oczywiście, mimo dodatkowych zajęć, w prywatnych przedszkolach także realizuje się podstawę programową, która jest niezbędna do prawidłowego rozwoju malucha.

Przedszkole prywatne a państwowe | Czym jeszcze się różnią?

Przedszkole prywatne różni się od przedszkola publicznego również pod względem sposobu naboru dzieci. W przypadku prywatnych placówek, rekrutacja odbywa się przez cały rok, natomiast publiczne przedszkola przyjmują dzieci tylko raz w roku. Kolejną różnicą są koszty pobytu w przedszkolu. W przedszkolach państwowych pobyt do 5 godzin jest bezpłatny, natomiast w prywatnych placówkach rodzice muszą liczyć się z opłatą wpisową oraz miesięcznym czesnym.

Dodatkowo, prywatne przedszkola często stosują specjalne metody wychowania, np. metodę Montessori, które pozwalają na rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań dziecka. Jest to zupełne przeciwieństwo publicznych placówek, gdzie nauka odbywa się przede wszystkim przez słuchanie i obserwowanie.

Przedszkole prywatne czy państwowe?

Zarówno prywatne jak i publiczne przedszkola gwarantują, że powierzone im dziecko zostanie objęte troskliwą opieką. W przypadku zaistnienia potrzeby pozostawienia malucha każdego dnia na krótki okres czasu, do 5 godzin dziennie, placówki państwowe wydają się być dobrym rozwiązaniem. Rodzice, którzy jednak poszukują dłuższej opieki, zapewniającej kompleksowy rozwój ich pociechy, ciekawe zajęcia dodatkowe i możliwość sprawowania kontroli nad procesem wychowawczym, powinni zdecydować się na przedszkole prywatne. Placówki tego typu cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci, ponieważ są one tam traktowane indywidualnie i otrzymują odpowiednią ilość uwagi.