Skip to main content

Brak empatii u dziecka | Przyczyny, jak nad tym pracować

Mówiąc wprost, empatia to nic innego, jak umiejętność rozumienia i współodczuwania emocji innych osób. To ona stanowi podstawę kontaktów międzyludzkich, w pewien sposób definiuje także nasze człowieczeństwo. Jej brak może wywoływać spore trudności w nawiązywaniu relacji i adaptacji społecznej. Czy empatii można się nauczyć? Co zrobić, gdy nasze dziecko jest jej pozbawione? Zapraszamy do lektury.

Definicja empatii

Empatia to zdolność do rozumienia i odczuwania emocji, przeżyć i perspektyw innych osób. W dużej mierze polega na umiejętności wczuwania się w uczucia i doświadczenia drugiego człowieka, a także na wykazywaniu zrozumienia, troski i współczucia wobec niego. Empatia umożliwia nam spojrzenie na świat oczami innych ludzi i nawiązywanie z nimi głębszych, bardziej autentycznych relacji.

Empatię możemy podzielić na różne typy. Wśród nich znajdziemy:

 • Empatię poznawczą - dotyczy zdolności rozumienia i perspektywizmu odczuć innych osób. Obejmuje ona umiejętność identyfikowania i rozróżniania emocji oraz zdolność do intuicyjnego rozumienia ich przyczyn.
 • Empatię emocjonalną - dotyczy zdolności odczuwania emocji innych osób. Polega na wczuwaniu się w uczucia i przeżycia drugiego człowieka, dzięki czemu jesteśmy w stanie nawiązywać więzi emocjonalne i okazywać współczucie.
 • Empatię współczującą - dotyczy skłonności do pomagania osobom w potrzebie. Jej rolą jest motywowanie do podejmowania działań, mających na celu łagodzenie cierpienia innych i udzielanie im praktycznego wsparcia.

Empatia odgrywa kluczową rolę w naszych relacjach interpersonalnych, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Wspierając rozwój empatii u dzieci, pomagamy im budować zdrowe i satysfakcjonujące relacje z innymi, rozwijać umiejętności społeczne oraz rozumieć i szanować różnice między ludźmi.

Brak empatii u dziecka - przyczyny

Brak empatii u dziecka może mieć różne przyczyny. Wśród nich zaliczamy:

 • Brak odpowiednich wzorców w otoczeniu dziecka: Dzieci uczą się przez naśladownictwo, dlatego istotne jest, aby w ich otoczeniu obecne były osoby wykazujące empatię i dbające o relacje z innymi. Jeśli młoda osoba nie ma wystarczającej ilości pozytywnych wzorców empatycznego zachowania, może mieć trudności w rozwijaniu tej umiejętności.
 • Nieodpowiednie modele zachowań społecznych: Jeśli dziecko jest narażone na agresywne, nietolerancyjne lub obojętne zachowania w swoim otoczeniu, może to wpływać na jego brak empatii. Nieodpowiednie modele zachowań mogą ograniczać możliwość uczenia się empatycznego podejścia do innych osób.
 • Brak edukacji na temat empatii i rozwiązywania konfliktów: Dzieci potrzebują edukacji na temat empatii i umiejętności radzenia sobie z konfliktami. Jeśli nie otrzymują odpowiedniego wsparcia w tym zakresie, mogą mieć trudności w rozumieniu i reagowaniu na emocje innych osób.
 • Zaburzenia rozwojowe lub trudności emocjonalne: Niektóre dzieci mogą mieć trudności w rozwoju empatii z powodu zaburzeń rozwojowych, takich jak na przykład spektrum autyzmu. Zaburzenia emocjonalne, takie jak zaburzenia zachowania lub zaburzenia uwagi z nadpobudliwością (ADHD), mogą również wpływać na zdolność do empatycznego rozumienia i reagowania na emocje innych.
 • Brak umiejętności rozpoznawania własnych emocji: Empatia często opiera się na zdolności rozpoznawania i rozumienia własnych emocji. Jeśli dziecko ma trudności w identyfikowaniu i wyrażaniu swoich własnych uczuć, może to utrudniać empatyczne podejście do innych.

Warto pamiętać, że każde dziecko jest jedyne w swoim rodzaju, a przyczyny braku empatii mogą się różnić. By osiągnąć oczekiwany rezultaty, kluczowe jest indywidualne podejście i zrozumienie specyficznych potrzeb każdego młodego człowieka.

Jak nauczyć dziecko empatii?

Nauka empatii u dziecka jest ważnym procesem, który wymaga cierpliwości, uwagi i konsekwencji. Na sukces przedsięwzięcia składa się wiele czynników, które będą się różnić w zależności od predyspozycji młodej osoby. Niektóre dzieci naturalnie wykazują większą wrażliwość i empatię od najmłodszych lat, podczas gdy inne potrzebują więcej czasu i wsparcia, aby rozwijać tę umiejętność. Kluczowe jest aby się nie zniechęcać i pozostać cierpliwym przez cały okres nauki. Zatem, jak rozwijać empatię u dziecka?

Wprowadź świadomość emocji

 • Zachęcaj dziecko do nazywania i wyrażania swoich emocji.
 • Ucz dziecko rozpoznawania emocji innych osób, np. poprzez obserwację ich mimiki twarzy lub gestów.
 • Porozmawiaj z dzieckiem o różnych emocjach i jak mogą wpływać na zachowanie i samopoczucie innych osób.

Bądź przykładem

 • Pokaż dziecku, jak wykazywać empatię w praktyce, będąc empatycznym wobec innych.
 • Reaguj empatycznie na sytuacje, w których się znajduje, aby pokazać mu, że empatia jest ważna i naturalna.

Wspieraj empatyczne słuchanie

 • Zagospodaruj czas na uważne słuchanie dziecka, okazując zainteresowanie tym, co mówi.
 • Naucz dziecko, jak aktywnie słuchać innych, zadając pytania i okazując zainteresowanie ich perspektywą.

Wzmacniaj pozytywne zachowania empatyczne

 • Chwal dziecko, gdy wykazuje empatię wobec innych osób, np. poprzez dzielenie się, okazywanie troski czy pomoc w trudnych sytuacjach.
 • Wspieraj i nagradzaj pozytywne zachowania empatyczne, aby utrwalić je jako wartościowe i pożądane.

Uczyń empatię codziennością

 • Wprowadź codzienne sytuacje, w których dziecko będzie miało okazję wykazywać empatię, np. dzielenie się zabawkami, rozwiązywanie konfliktów czy pomaganie innym.
 • Angażuj dziecko w działania w ramach wolontariatu lub akcje charytatywne, aby doświadczało bezpośrednio pomagania innym.

Uczyń empatię tematem rozmów

 • Rozmawiaj z dzieckiem na temat uczuć, emocji i sytuacji, w których empatia jest istotna.
 • Omawiaj różne scenariusze, aby dziecko mogło zastanowić się, jak by się czuło na miejscu innych osób i jak można by im pomóc.

Pamiętaj, że każde dziecko rozwija się w swoim tempie, dlatego ważne jest cierpliwe podejście i dostosowanie metody nauczania empatii do jego indywidualnych potrzeb. Regularne i konsekwentne zaangażowanie się w proces uczenia empatii z pewnością przyniesie długotrwałe korzyści dla dziecka i jego relacji z innymi ludźmi.