Skip to main content

Terapia dla dzieci

Dziecko czyta książkę

Konsultacje i terapie dzieci


 • Konsultacja i diagnostyka psychologiczna

 • Terapia psychologiczna

 • Konsultacja, diagnoza oraz terapia logopedyczna i neurologopedyczna

 • Konsultacja, diagnostyka i diagnoza pedagogiczna

 • Konsultacja z zakresu integracji sensorycznej z elementami fizjoterapii

 • Diagnoza SI

Terapie przeznaczone dla dzieci


 • Terapia zajęciowa

 • Terapia ręki

 • Dogoterapia

 • Felinoterapia

 • Terapia karmienia

 • Terapia neurotaktylna

 • Terapia SI z elementami fizjoterapii

 • Terapia dysleksji

Dziecko je płatki z mlekiem
Dziecko słucha muzykę na słuchawkach

Terapia za pomocą zmysłów


 • Muzykoterapia

 • Sensoplastyka®

 • Zajęcia polisensoryczne w Sali Doświadczania Świata

Terapia za pomocą sztuki


 • Choreoterapia

 • Arteterapia

 • Warsztaty edukacyjne dla dzieci

Tańczące dziecko
Warsztaty dla rodziców

Terapie grupowe


 • Warsztaty dla Rodziców

 • Grupowe zajęcia logopedyczne

 • Grupowe zajęcia LogoSensoryka

 • Joga dla dzieci

Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne, prowadzone przez cały rok w przedszkolu Szkrabolandia, obejmują terapie:

 • oligofrenopedagogiczną,

 • integracji sensorycznej,

 • logopedyczną,

 • psychologiczną,

 • dogoterapię.

Dziecko z kobietą na kanapie

Terapia dzieci z zaburzeniami rozwojowymi


Zapraszamy do świata Szkrabolandii również Dzieci, u których stwierdzono: niepełnosprawność sprzężoną, zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia rozwojowe, choroby genetyczne (m.in.: Zespół Downa, Zespół Edwardsa, Zespół Turnera, Zespół Williamsa), niepełnosprawność intelektualną, zaburzenia zachowania.

W ramach dziennej opieki przedszkolnej - Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - biorą udział w zajęciach edukacyjno-terapeutycznych. Oferta edukacyjna dla dzieci z trudnościami rozwojowymi zawiera: terapię oligofrenopedagogiczną, terapię psychologiczną, dogoterapię, terapię logopedyczną, terapię zaburzeń integracji sensorycznej.

Dziecko z zespołem Downa
Kobieta trzymająca otwartą książkę

Indywidualny plan terapii


Na podstawie wyników diagnozy funkcjonalnej zespół specjalistów tworzy dla każdego dziecka indywidualny plan terapii, który jest cały czas monitorowany.

Zajęcia terapeutyczne odbywają się w odpowiednio przystosowanych i wyposażonych salach terapeutycznych znajdujących się w Przedszkolu.

W Szkrabolandii znajduje się Sala Doświadczania Świata, gdzie Dzieci pod opieką doświadczonego terapeuty integracji sensorycznej, stymulują percepcję wzrokową, węchową, słuchową, smakową i dotykową, a także udoskonalają zmysł równowagi. Sala Doświadczania Świata relaksuje i wycisza.