Terapia dla dzieci

Nasze Przedszkole ściśle współpracuje z Centrum Terapii Gadasie, które oferuje poniższe usługi


Dziecko czyta książkę

Terapie logopedyczne
i psychologiczne


 • Terapia psychologiczna

 • Konsultacja i diagnostyka psychologiczna

 • Diagnoza logopedyczna

 • Terapia logopedyczna

Terapie przeznaczone dla dzieci


 • Terapia zajęciowa

 • Terapia ręki

 • Dogoterapia

 • Terapia karmienia

Dziecko je płatki z mlekiem
Dziecko słucha muzykę na słuchawkach

Terapia za pomocą zmysłów


 • Muzykoterapia

 • Trening Umiejętności Społecznych

 • Sensoplastyka

 • Terapia integracji sensorycznej

Terapia za pomocą sztuki


 • Choreoterapia

 • Arteterapia

 • Trening słuchowy metodą Neuroflow ATS

 • Warsztaty edukacyjne dla Dzieci

Tańczące dziecko
Warsztaty dla rodziców

Terapie grupowe


 • Warsztaty dla Rodziców

 • Grupowe zajęcia logopedyczne RozGadasie

 • Grupowe zajęcia LogoSensoryka

 • Grupowe zajęcia Artemindfulness

Terapie w zależności od potrzeb


 • Joga dla dzieci

 • Kodowanie dla dzieci

 • Terapia dysleksji

Dziecko ćwiczy jogę
Dziecko z kobietą na kanape

Zajęcie edukacyjno-terapeutyczne prowadzone przez cały Rok w Przedszkolu Szkrabolandia obejmują terapie:


 • oligofrenopedagogiczną

 • integracji sensorycznej

 • logopedyczną

 • psychologiczną

 • rehabilitację

 • dogoterapię.

Z dodatkowej oferty Centrum Terapii Gadasie można skorzystać na miejscu w Przedszkolu.

Dziecko z kobietą na kanape

Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne

Prowadzone są przez cały Rok w Przedszkolu Szkrabolandia i obejmują poniższe terapie


 • oligofrenopedagogiczną

 • integracji sensorycznej

 • logopedyczną

 • psychologiczną

 • rehabilitację

 • dogoterapię.

Z dodatkowej oferty Centrum Terapii Gadasie można skorzystać na miejscu w Przedszkolu.

Terapia dzieci z zaburzeniami rozwojowymi


Zapraszamy do świata Szkrabolandii również Dzieci, u których stwierdzono: niepełnosprawność sprzężoną, zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia rozwojowe, choroby genetyczne (m.in.: Zespół Downa, Zespół Edwardsa, Zespół Turnera, Zespół Williamsa), niepełnosprawność intelektualną, zaburzenia zachowania.

W ramach dziennej opieki przedszkolnej - Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - biorą udział w zajęciach edukacyjno-terapeutycznych. Oferta edukacyjna dla dzieci z trudnościami rozwojowymi zawiera: terapię oligofrenopedagogiczną, terapię psychologiczną, dogoterapię, terapię logopedyczną, terapię zaburzeń integracji sensorycznej, fizjoterapię.

Dziecko z zespołem Downa
Kobieta trzymająca otwartą książkę

Współpracujemy ze specjalistami


Terapię prowadzą specjaliści Centrum Terapii Gadasie. Na podstawie wyników diagnozy funkcjonalnej zespół specjalistów tworzy dla każdego dziecka indywidualny plan terapii, który jest cały czas monitorowany.
Zajęcia terapeutyczne odbywają się w odpowiednio przystosowanych i wyposażonych salkach terapeutycznych znajdujących się w obiekcie przedszkolnym.

W Szkrabolandii znajduje się Sala Doświadczania Świata, gdzie Dzieci pod opieką doświadczonego terapeuty integracji sensorycznej, stymulują percepcję wzrokową, węchową, słuchową, smakową i dotykową, a także udoskonalają zmysł równowagi. Sala Doświadczania Świata relaksuje i wycisza.

O Przedszkolu i Żłobku
Szkrabolandia Gdańsk

Szkrabolandia - Przedszkole i Żłobek Gdańsk to miejsce pełne radosnych chwil w stworzone z myślą o naszych pociechach, aby zapewnić im wspaniałą zabawę. Wszystko to pod czujnym okiem profesjonalnej kadry opiekunów oraz specjalnie przygotowanych salach z mnóstwem atrakcji.

Misja

Żłobki i przedszkola są pierwszym krokiem w edukacji Twojego dziecka. Uwzględniamy potrzeby dzieci. Dzieci są na pierwszym miejscu. Mamy zawsze dla nich czas. Wszystkie nasze myśli i działania skierowane są na Dzieci. Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój, opiekę oraz bezpieczeństwo.

Projekt i realizacja: Studio113

O Przedszkolu i Żłobku
Szkrabolandia Gdańsk

Szkrabolandia - Przedszkole i Żłobek Gdańsk to miejsce pełne radosnych chwil w stworzone z myślą o naszych pociechach, aby zapewnić im wspaniałą zabawę. Wszystko to pod czujnym okiem profesjonalnej kadry opiekunów oraz specjalnie przygotowanych salach z mnóstwem atrakcji.

Misja

Żłobki i przedszkola są pierwszym krokiem w edukacji Twojego dziecka. Uwzględniamy potrzeby dzieci. Dzieci są na pierwszym miejscu. Mamy zawsze dla nich czas. Wszystkie nasze myśli i działania skierowane są na Dzieci. Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój, opiekę oraz bezpieczeństwo.

Projekt i realizacja: Studio113