Skip to main content

Terapia dla dzieci

Dziecko czyta książkę

Konsultacje, diagnozy i terapie dla dzieci oraz rodziców


  • psychologiczne,

  • logopedyczne,

  • neurologopedyczne,

  • integracji sensorycznej,

  • fizjoterapeutyczne,

  • pedagogiczne,

  • terapia ręki.